تماس با ما

تلفن :  9856  008  0912 / 8 - 7602087 - 0513

مشهد - خیابان فلسطین - نبش فلسطین 20 - پلاک 2 طبقه منفی یک  کد پستی : 9185783754

 

آدرس :

​​​​​​​mizroshd@gmail.com

ایمیل :

Google Maps